ELISYUM

Doğal Sağlıklı Yaşam

İnsanoğlu geçtiğimiz yüzyılda bilimsel ve teknolojik açıdan çok önemli gelişmeler sağladı. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte yaşamımıza bir çok kolaylıklar girmesine rağmen bir takım yıkıcı etkilerle karşılaştık. Özellikle doğal beslenme kaynaklarından hızla uzaklaştık. Buğdayın ıslahı adına genetiği ile oynadığımızda teknolojinin beslenme kaynaklarını insanlığın hizmetine sunacağından gururla bahsettik. Yine gıdalarımıza raf ömrünü uzatan ve lezzetini arttıran bir çok kimyasal katarak beslenme sorunlarına çözüm bulduğumuzu düşündük. Teknoloji hayatımıza yenilikler ve kolaylıklar getirirken bizden sağlıklı ve doğal gıdaları da beraberinde alıp götürmektedir. Bu gün gerçekten doğal gıdalara ulaşmak çok pahalı ve zor hale geldi. Maruz kaldığımız kötü çevre koşulları ve aşırı yoğun stresli hayat tarzıda üzerine eklenince kronik hastalıklarda çok hızlı artışlar gözükmektedir. Diyabet, kanser, ruhsal problemler insanlık tarihindeki en sık görülme düzeyine ulaştı. İstatiksel verilere göre bugün her dört kişiden biri kansere yakalanma riski bulunurken ve önümüzdeki beş yılda bu oranın üç kişiden birine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Elisyum Sağlıklı Yaşam projesi yıllarca hastalıkların moleküler, biyolojik ve klinik temelleri üzerine akademik çalışmalarda bulunmuş bir grup akademisyen tarafından planlanmıştır. Projemizin temel amacı, sağlığın ne kadar önemli olduğu ve korunması hususunda bilinç düzeyini arttırmak, doğal beslenme tarzını teşvik etmek, koruyucu ve eksikliği olan gıdaların doğal takviye ürünlerini tavsiye etmek ve bu konuda halkıza danışmanlık vermektir. Ayrıca Elisyum Sağlıklı Yaşam olarak bitkisel takviyenin tedaviye destek olduğu bilincini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda Elisyum Sağlıklı Yaşam tamamiyle bilimsel verilerle hareket etmekte bilimsel temeli olmayan veya bulunmayan bilgileri dışlamaktadır. Elisyum Sağlıklı Yaşamın akademik danışma kurulunda bulunan uzman hekimlerden destek almaktayız.Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Türkiye florasında doğal olarak yetişen yaklaşık 12,000 kadar bitki taksonundan 3,750 tanesi endemiktir. Endemikler başta olmak üzere Türkiye’de doğal olarak yetişen yüzlerce bitki türünün tıbbi ve aromatik değeri çok yüksektir Türkiye’de yaklaşık 500 kadar bitki türünden halk hekimliği veya geleneksel tıp uygulamaları kapsamında faydalanılmaktadır.

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatından yılda yaklaşık 100 milyon dolar gelir sağlamaktadır. Piyasa halen büyümeye devam ederken karşımıza sahtecilik, kalitesiz ürün kullanımı, etken maddelerin az kullanımı, merdiven altı üretim ve buna benzer bir çok sorun karşımıza çıkmaktadır. Doğal şifa adına insan sağlığına zarar verilebilmektedir. Bu sebeple uygun şartlarda üretilmiş, güvenilir, denetlenebilen standart ürünlere ciddi bir ihtiyaç vardır. Elisyum Sağlıklı Yaşam olarak bu konuda ciddi araştırmalar sonucu bilimsel verileri olan, GMP şartlarında üretim yapan, ürün içeriği tamamı ile belli olan firmaların ürünlerinin kullanılmasını teşvik etmekteyiz. Elisyum Sağlıklı Yaşam, sağlıklı yaşamın korunması, uygun gıda takviyelerinin alınması ve bunun bilimsel verilerle etkilerinin takibinin yapılması konularında kişilere yardımcı olmak amacıyla prototip olarak Gaziantep’de kurulan ve ülke çapında yaygınlaşmayı hedefleyen bir kuruluştur. Amacımız ticari kaygıların ötesinde uluslararası güvenirliliği olan ve standardize edilmiş bitkisel gıda takviye ürünlerini en doğru şekilde halkımızın kullanımına sunmaktır. Bu konuda destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

NİÇİN ELİSYUM

Doğal Sağlıklı Yaşam

Doğal Sağlıklı Yaşam
  • Elisyum Sağlıklı Yaşam projesi yıllarca hastalıkların moleküler, biyolojik ve klinik temelleri üzerine akademik çalışmalarda bulunmuş bir grup akademisyen tarafından planlanmıştır.
  • Elisyum Sağlıklı Yaşamın akademik danışma kurulunda bulunan uzman hekimlerden destek almaktayız
  • Amacı ticari kaygıların ötesinde uluslararası güvenirliliği olan ve standardize edilmiş bitkisel gıda takviye ürünlerini en doğru şekilde halkımızın kullanımına sunmaktır.
  • Elisyum Sağlıklı Yaşam olarak bu konuda ciddi araştırmalar sonucu bilimsel verileri olan, GMP şartlarında üretim yapan, ürün içeriği tamamı ile belli olan firmaların ürünlerinin kullanılmasını teşvik etmekteyiz.

Uzman Görüşleri